Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra: 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001

Vievio buitinių paslaugų centras | Pertvarka II
Startavo Institucinės globos pertvarkos projekto antrasis etapas - projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001), finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Jį nuo 2020 m. gegužės pradžios įgyvendina Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Šio projekto tikslas – bendruomeninių paslaugų plėtra darbingo amžiaus asmenims, turintiems psichikos/proto negalią. Bendruomeninės paslaugos – tai alternatyva institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.
Projektas svarbus tuo, kad sudaro galimybę sukurti arba pritaikyti ir išbandyti Lietuvoje naujas paslaugas. Taip galima jas įvertinti, išanalizuoti, gauti grįžtamąjį ryšį, kaip jos veikia, ką reikėtų tobulinti. Išbandžius praktikoje ir pasiteisinus, aktualu ieškoti galimybių toliau tokias paslaugas tęsti bendradarbiaujant su savivalda. Tie, kurie būna išbandę paslaugas, jau gali savo patirtimi dalintis ir su kitais, būti ekspertais toje srityje. Svarbu ir tai, kad žmonės, kuriems reikia pagalbos, projekto metu jau gauna paslaugas, taigi gaunama reali nauda čia ir dabar.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-01 – 2023-04-30 m.
Vievio neįgaliųjų draugija teikia socialinių dirbtuvių paslaugą proto ir psichikos negalią turintiems darbingo amžiaus neįgaliesiems. Dirbtuvėse sudaromos galimybės neįgaliesiems su specialistų pagalba įgyti darbinius įgūdžius, atliekant realias darbo užduotis, taip didinant jų galimybes įsidarbinti atviroje darbo rinkoje.

This web page was built with Mobirise